Gwarantowany zdrowy uśmiech

Gwarancja

 

Centrum Stomatologiczne Zakopianka gwarantuje wszystkim naszym pacjentom profesjonalne zabiegi stomatologiczne przy użyciu najlepszych materiałów dentystycznych. Należy jednak pamiętać, że warunkiem utrzymania gwarancji są regularne wizyty kontrolne – co 6 miesięcy- oraz korzystanie z profesjonalnej higienizacji jamy ustnej w naszym gabinecie – również co 6 miesięcy.

 

Wypełnienia światłoutwardzalne:

 • udzielamy 18- miesięcznej gwarancji
 • w przypadku współistniejących nieleczonych ubytków próchnicowych lub innych braków zębowych gwarancji udzielamy na okres 6 miesięcy
 • warunkiem utrzymania gwarancji są wizyty kontrolne oraz korzystanie z profesjonalnej higienizacji jamy ustnej w naszym gabinecie co 6 miesięcy
  warunkiem utrzymania gwarancji na wypełnienia w zębach mlecznych (u dzieci) są wizyty kontrolne co 4 miesiące

 

Proteza całkowita

 • gwarancji udzielamy na 1 rok
 • jeżeli brakuje protezy lub pojedynczych zębów w łuku przeciwstawnym dajemy gwarancję tylko na 3-6 miesięcy
 • po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych możemy gwarancję przedłużyć do 2 lat
 • warunkiem utrzymania gwarancji są wizyty kontrolne oraz korzystanie z profesjonalnej higienizacji jamy ustnej w naszym gabinecie co 6 miesięcy

 

Proteza szkieletowa:

 • gwarancji udzielamy na maksimum 3 lata
 • jeżeli brakuje protezy lub pojedynczych zębów w łuku przeciwstawnym dajemy gwarancję tylko na 3-6 miesięcy
 • jeśli w czasie oddawania protezy pacjent ma uzupełnione wszystkie braki zębowe, po 6 miesiącach musi zgłosić się na wizytę kontrolną, na której lekarz może przedłużyć gwarancję do 3 lat pod warunkiem, że pacjent ma nadal pełne uzębienie

 

Uzupełnienie porcelanowe:

 • gwarancji udzielamy na 3 lata
 • jeśli oprócz uzupełnienia wykonanego w naszym gabinecie pacjent ma jeszcze inne braki zębowe, gwarancję wydajemy tylko na okres 6 miesięcy
 • jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe gwarancję możemy przedłużyć
 • warunkiem utrzymania gwarancji są wizyty kontrolne co 6 miesięcy połączone z profesjonalnymi zabiegami higieniczno-profilaktycznymi

 

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • nieszczęśliwych wypadków / urazów mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii)
 • korekt wykonanych poza Centrum Stomatologicznym Zakopianka
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia

 

Implanty:

 • gwarancji udzielamy na okres 10 lat lub dożywotnio w przypadku implantów ASTRA oraz ANKYLOS
 • w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
  w przypadku bruksizmu – zależy od indywidualnych warunków anatomiczno – protetycznych
 • warunkiem utrzymania gwarancji są wizyty kontrolne oraz korzystanie z profesjonalnej higienizacji jamy ustnej w naszym gabinecie co 6 miesięcy

 

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych.  (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe)
 • prac przy których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • jeśli bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego

 

 

W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest niezwłocznie do osobistego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.

Translate »