Gwarancje

IMG_6169 compress-image

W naszym Centrum Stomatologicznym Zakopianka przeprowadzamy profesjonalne zabiegi przy użyciu najlepszych materiałów. Stosowane przez nas rozwiązania są niezwykle skuteczne i przynoszą zachwycające efekty. Jesteśmy przekonani o naszych umiejętnościach, dlatego udzielamy gwarancji na wykonywane przez nas zabiegi. Pamiętaj jednak, że warunkiem jej utrzymania są regularne wizyty kontrolne co 6 miesięcy oraz wykonywanie pakietu profesjonalnych zabiegów higienizacyjnych raz na pół roku.

Wypełnienia światłoutwardzalne

Udzielamy 18-miesięcznej gwarancji, a w przypadku współistniejących nieleczonych ubytków próchnicowych lub innych braków zębowych skracamy czas jej obowiązywania do 6 miesięcy. Warunkiem utrzymania gwarancji na wypełnienia w zębach mlecznych (u dzieci) są regularne wizyty kontrolne co 4 miesiące.

Proteza całkowita

Udzielamy rocznej gwarancji na odbudowę protetyczną, natomiast jeżeli brakuje protezy lub pojedynczych zębów w łuku przeciwstawnym, skracamy czas jej obowiązywania do 3-6 miesięcy. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych możemy gwarancję przedłużyć do 2 lat.

11

Lat doświadczenia

5000

Założonych implantów

11000

Wyleczonych Pacjentów

Proteza szkieletowa

Udzielamy gwarancji na maksimum 3 lata, natomiast jeżeli brakuje protezy lub pojedynczych zębów w łuku przeciwstawnym, skracamy czas jej obowiązywania do 3-6 miesięcy. Jeśli w czasie oddawania protezy Pacjent ma uzupełnione wszystkie braki zębowe, po 6 miesiącach musi zgłosić się na wizytę kontrolną, na której lekarz może przedłużyć gwarancję do 3 lat pod warunkiem, że Pacjent ma nadal pełne uzębienie.

 

 

Uzupełnienie porcelanowe

Gwarancji udzielamy na 3 lata, a w przypadku występowania innych braków zębowych czas jej obowiązywania jest skracany do 6 miesięcy. Jeśli w ciągu 6 miesięcy Pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe, gwarancję możemy przedłużyć.

 

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 

– niedostatecznej higieny jamy ustnej,
– nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi,
– nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych,
– nieszczęśliwych wypadków/urazów mechanicznych,
– naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
– istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemioterapii i radioterapii),
– korekt wykonanych poza Centrum Stomatologicznym Zakopianka,
– złamań koron zębowych będących w trakcie leczenia pomiędzy wizytami.

 

 

Implanty

Gwarancji udzielamy na okres 10 lat lub dożywotnio w przypadku implantów ASTRA oraz ANKYLOS, natomiast w przypadku braków w uzębieniu skracamy czas jej obowiązywania do 6 miesięcy.

 

Gwarancja nie obejmuje:

 

– prac tymczasowych (korony tymczasowe, protezy natychmiastowe),
– prac, przy których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
– jeśli bezpośrednio po wypełnieniu ubytku zęba okazuje się, że konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego,
– w takim przypadku wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

 

W przypadku pojawienia się wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od momentu wystąpienia problemu.