Karta stomatologiczna

Wykup Kartę Stomatologiczną i skorzystaj z atrakcyjnego pakietu usług!

 

karta-stomatologiczna

karta_a4_w2

DODATKOWY System rabatowy u naszych Partnerów za okazaniem naszej Karty Stomatologicznej:

 • Racquet Squash Club – ul. Zakopiańska 62 – 15 % zniżki na wynajem kortu
 • Gabinet Rehabsport – ul. Zakopiańska 62 – 15 % zniżki na zabiegi
 • VILLA DERMATICA Klinika Urody – ul. Zakopiańska 110 – 10 % zniżki na usługi z zakresy kosmetyki estetycznej, 5% zniżki na usługi z zakresu kosmetyki profesjonalnej i studia fryzjerskiego
 • OSiR KOLNA – ul. Kolna 2 – 10 % rabatu na usługi OSiR Kolna
 • TERMY KRAKOWSKIE – ul. Sodowa 7 – 15% zniżki

REGULAMIN KARTY STOMATOLOGICZNEJ”

 1. Użyte w niniejszym regulaminie terminy mają następujące znaczenie:
  1. Pacjent – osoba korzystająca z usług oferowanych przez Centrum Stomatologiczne Zakopianka, która wykupiła Kartę stomatologiczną.
  2. Karta stomatologiczna – pakiet usług stomatologicznych po preferencyjnych cenach.
  3. Osoba wskazana – osoba wskazana przez Pacjenta w dniu wykupienia Karty stomatologicznej mogąca skorzystać z promocji wynikającej z niniejszego Regulaminu.
 2. Pacjentowi przysługuje możliwość wykupienia Karty stomatologicznej w promocyjnej cenie 299 zł ( cena regularna 599 zł)
 3. Płatność za kartę stomatologiczną jest dokonywana w dniu jej zakupu w siedzibie Centrum Stomatologicznego Zakopianka.
 4. Potwierdzenie dokonania zakupu karty stomatologicznej stanowi wydanie druku karty oraz niniejszego Regulaminu.
 5. Uprawnienia wynikające z posiadania Karty stomatologicznej wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia zakupu.
 6. Możliwość przedłużenia ważności karty na preferencyjnych warunkach.
 7. Dzień zakupu Karty stomatologicznej jest pierwszym dniem uprawniającym do skorzystania z pakietu.
 8. Karta stomatologiczna jest kartą imienną, którą należy czytelnie podpisać, aby móc z niej korzystać.
 9. Niepodpisana Karta stomatologiczna może być przekazana w prezencie – zasady korzystania – Regulamin Karty.
 10. W ramach Karty stomatologicznej Pacjentowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. W ciągu ważności Karty stomatologicznej może skorzystać z pełnego pakietu higienizacyjnego 2 razy w roku (chyba że lekarz zaleci więcej). Pakiet higienizacyjny obejmuje następujące usługi: skaling (usunięcie kamienia nazębnego ), piaskowanie, polerowanie i fluoryzację,
  2. W ciągu ważności Karty stomatologicznej pacjent może korzystać
   z bezpłatnego scalingu bez ograniczeń.
  3. W ramach karty Pacjent ma wykonane bezpłatne zdjęcia RTG
  4. Za wybielanie zębów Pacjent płaci 50% ceny regularnej
  5. Pacjent może korzystać z bezpłatnych konsultacji u lekarzy specjalistów (regularna cena wizyty 100 zł)
  6. Pacjent może korzystać ze zniżek na usługi w firmach Partnerskich (wykaz firm Partnerskich www.stomatologia-zakopianka.pl)
  7. 5 % stałej zniżki na wszystkie usługi stomatologiczne wykonywane przez Centrum Stomatologiczne Zakopianka z wyjątkiem:
   • zabiegów implantologicznych,
   • zabiegów protetycznych,
   • zabiegów ortodontycznych.
 11. Pacjent w dniu wykupienia Karty stomatologicznej ma możliwość podać dane dwóch Osób wskazanych.
 12. Osobom wskazanym przysługuje zniżka wysokości 50 % w stosunku do Standardowych cen w. w. usług w Centrum Stomatologicznym Zakopianka na zabiegi higienizacyjne, które obejmują skaling (usunięcie kamienia), piaskowanie, polerowanie i fluoryzację oraz na zabieg wybielenia zębów .
  Z powyższej zniżki Osoby wskazane mogą skorzystać jedynie w trakcie ważności Karty Stomatologicznej wykupionej przez Pacjenta.
 13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i obowiązuje do odwołania. Nabywca karty stomatologicznej ma prawo do realizacji uprawnień do rabatów, wynikających z treści niniejszego regulaminu w okresie 12 miesięcy od nabycia karty stomatologicznej, niezależnie od daty ustania obowiązywania niniejszego Regulaminu.
Translate »